پسر پارسی
  
 من یک ملی گرا هستم که به مهر میهن قلم میزنم!
 
آرشیو
 
شنبه 15 فروردین‌ماه سال 1383
نام روزهای باستانی ایرانشهر


با درود بر ایرانیان راستین
در زیر نام روزهای باستانی ایرانشهر را برای شما آورده‌ام!
ایرانیان برای هر روز از 30 روز یک ماه،نام ویژه‌ای داشتند
در آنها بنگرید تا ببینید اجداد نیک سرشت ما روزهای خویش
را به چه نامهایی می شناختند و آغاز می کردند...باید بگویم
روزهی هشتم و پانزدهم و بیست و سوم  بنام دی می باشد که به
مفهوم آفریدگار است.برای این که در شمارش روزها این 3 روز
از هم باز شناخته شوند آنها را با نام روزهای پشت سرشان
می خاندند.پیشکش می کنم به تمام دوستداران فرهنگ ایران زمین!


1ـ اورمزد:ساده شده اهورمزدا
2ـ بهمن:اندیشه نیک
3ـ اردیبهشت: بهترین راستی و پاکی
4ـ شهریور: شهریاری نیرومند
5ـ سپندارمد: فروتنی و مهر پاک
6ـ خورداد: تندرستی
7ـ امرداد: بی مرگی و جاودانگی
8ـ دی بآذر: آفریدگار
9ـ آذر: آتش،فروغ
10ـ آبان: آبها،هنگام آب
11ـ خیر«خور»: آفتاب
12ـ ماه: ماه
13ـ تیر: نام ستاره باران
14ـ گوش«گئوش»: جهان،زندگی هستی
15ـ دی بمهر: آفریدگار
16ـ مهر: دوستی،پیمان
17ـ سروش: فرمانبرداری
18ـ رشن: دادگری
19ـ فروردین: فروهر،نیروی پیشرفت
20ـ ورهرام: پیروزی
21ـ رام: رامش،شادمانی
22ـ باد: باد
23ـ دی بدین: آفریدگار
24ـ دین: بینش درونی
25ـ ارد«اشی»: خوشبختی،داریی
26ـ اشتاد: راستی
27ـ آسمان:آسمان
28ـ زامیاد: زمین
29ـ مانتره سپند: گفتار پاک
30ـ انارام: فروغ و روشنایهای بی پایان


آزین خرمی
سرباز ناچیز ایران زمین


 
یکشنبه 9 فروردین‌ماه سال 1383
سخنان یکی از بزرگان تازی


در یادداشتهای پیشین سخنان شاهان و مردان بزرگ ایران
را برای شما نگاشتم،که اگر اندکی اندیشه در آنها شود
بی شک برای هر آزاد اندیشی شگفتی ساز خاهد بود زیرا
ایشان درآن سالهای دور سخنانی گفته‌اند که بشر پیشرفته
امروز آنها را کهنه نمی داند و از آنها برای پیش برد
سامان زندگیش نیز سود میبرد!(مانند کشور آمریکا که از
بسیاری از تجربیات ایرانیان باستان سود میبرد در حالی
که بیشترایرانیان امروزی از این تجربیات آگاه نیستند
چه برسد به اینکه بخاهند آنها را به کار ببرند،پس
شایسته سوگی هستیم که بر میهنمان رفته است.گفتگو
درمورد این تجربیات به کار گرفته شده در گفتار کنونی
نمی گنجد)اکنون زمان آن رسیده که سخنان یکی از بزرگان
تازی مشهور به امام صادق را برای شما بنگارم...سخنانم
مستند است به یکی از هفته نامه های چاپ شده در ایران
به نام خانواده سبز(تازیان رنگ سبز را نماد دین خویش
می دانند) در تاریخ پانزدهم آذر سال 1381 برگ 12 از دکتر
احمداسماعیل تبار  مشاور امور مذهبی.
سخنان این مرد را بدون هیچ داوری برای خانندگان می نگارم
زیرا بر این باورم که اگر کمی آزاد اندیش باشید خود همه
چیز را در خاهید یافت.این مرد بیش از 1400 پس از داریوش
شاه بزرگ با آن سخنانی که از ایشان نوشتم میزیسته...سخنان
این دو را باهم بسیجید و ببینید کدام یکی مجنون و خرافاتی
بوده.در پایان شایسته است به باور تازی زدگان امروزی به
پیوند صادق با آن جهان اشاره کرد،بی شک ایشان این سخنان
را از خدای دانشمندش فرا گرفته است.پیش از آن بازهم
یادآوری کنم:این نادان بر دین زرتشت نیست بلکه بدبختانه
مسلمان زاده هستم این را گفتم که من را به مناسبت این
یادداشت و مهر به میهنم زرتشتی ندانید!!!!آنگونه که پیش
از این برخی دانستند.مانند همیشه سخنان مردان این دین 
پیرامون سکس می گردد.
بدون هیج دگرگونی سخنان این مرد را مینگارم
از وجود کلمات زیاد تازی پوزش میخاهم:


امام صادق(ع) نقل کرده‌اند به هنگام سفر دریایی در کشتی
از آن کار خودداری کنند...برای فرزند دار شدن زیر درخت
میوه دار مباشرت پسندیده نیست زیرا ممکن است فرزندی که
حاصل میشود جلاد،آدم کش یا کاهن شود.مباشرت بر پشت بام
منزل برای فرزنددار شدن مکروه است زیرا ممکن است فرزند
منافق یا بدعت گذار شود.انسان به هنگام مباشرت نباید به
یاد و میل زن دیگری باشد که در این صورت اگر فرزندی حاصل
شود دیوانه یا ابنه و یا در صفت زنان درآید.در هنگام آمیزش
برای فرزنددار شدن سخن گفتن پسندیده نیست زیرا اگرفرزندی
در این حال پاگیرد ممکن است از لال شدن ایمن نباشدوهمچنین
در این وضعیت  مرد نباید در عورت همسر خود بنگرد که نگاه
به درون عورت باعث نابینایی فرزند می شود.
مباشرت در حال ایستادن کار خران است...
...چنانچه به قصد بچه دار شدن زیر نور خورشید همبستر شوند
فرزند حاصل شده همواره در فقر ونکبت به سر میبرد...
(!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟)


     ××××××××××××××××     ××××××××××××××××
زایش زرتشت پاک در خردادروز از ماه‌ فروردین (ششم فروردین)
بر ایرنیان راستین و زرتشتیان،این نگهبانان دیر پای ایران
زمین فرخنده باد...تلاش داشتم به این مناسبت یادداشتی
بگذارم که بدبختانه به دلیل زمان اندکم به اتمام نرسید.
در آینده شاهد این جستار خاهید بود.
تا درودی دیگر به درود
آزین خرمدین


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 145784


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها